Project: veiligheidstrainingen | Branche: vereniging| Klant: ANWB

veiligheids- trainingen ANWB

Opdrachtgever

De ANWB is een vereniging die met een mix van belangenbehartiging en dienstverlening haar leden ondersteunt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Aan het woord

Paul Bonnema, Manager Beheer en Projecten.

Wanneer kwam u voor het eerst met AAS Veiligheid in contact?

“AAS Veiligheid werkt al jaren samen met de ANWB waar het gaat om (brand)veiligheidstrainingen. Zo verzorgen ze de training van onze bedrijfsbrandweer op het hoofdkantoor in Den Haag. Veel mensen realiseren zich dat misschien niet, maar we hebben hier 1600 werknemers op een terrein van 50.000 vierkante meter; je snapt dus dat het belangrijk is dat onze bedrijfsbrandweer goed getraind is.”

Wat doet uw bedrijfsbrandweer precies?

“Primair hebben ze als het ware een gidsfunctie, maar ze zijn ook getraind om een beginnende brand het hoofd te bieden. Dat wil zeggen: als er een brandmelding is, worden zij op de hoogte gebracht en komen ze naar de kazerne toe. De eerste twee respondenten kleden zich om en gaan op verkenning naar de brand, de anderen maken zich gereed om de brand te kunnen blussen. Zij kunnen hier ook daadwerkelijk mee starten voordat de beroepsbrandweer is gearriveerd. Bij binnenkomst van de beroepsbrandweer leidt de bedrijfsbrandweer hen naar de brand. De beroepsbrandweer is overigens door een doormelding automatisch op de hoogte gebracht en zij arriveren doorgaans binnen enkele minuten. Alle brandweermannen en -vrouwen hebben hier trouwens een ‘gewone’ baan, dus het zijn vrijwilligers.”

“Van overleg tot en met rapport:alles wordt door hen verzorgd”

En wat is dan precies de rol van AAS Veiligheid?

“AAS Veiligheid verzorgt de maatwerktrainingen en geeft advies op brandveiligheid. Concreet houdt dat in dat ze onze werknemers goed opleiden tot brandweerman, voor goede herhalingsoefeningen zorgen en vragen over wetgeving beantwoorden. Daarnaast organiseren ze één keer per jaar een ontruimingsoefening: van overleg en draaiboek tot en met het rapport met verbeterpunten: alles wordt door hen verzorgd, uiteraard in nauw overleg met de ANWB.”

Waarom huurt u daarvoor een externe partij in?

“Zij komen met een goede, maar ook heel praktische benadering. Laatst hebben we bijvoorbeeld een bijzondere communicatieoefening gehad: twee vrijwilligers, ieder in een kamer met een portofoon. De één had een gebouw van LEGO voor zich en moest dat via de portofoon omschrijven aan de ander, zodat deze het kon namaken. Je snapt: dat viel nog niet mee, en liet maar eens te meer zien hoe belangrijk en moeilijk goede communicatie is.”

“Als ik AAS Veiligheid bel, kunnen ze het me zo vertellen”

Is ondersteuning op het gebied van wetgeving nodig, zelfs voor de ANWB?

“Ja, want dat willen we goed geregeld hebben. Vroeger waren de regels en wetgeving duidelijker en gaf de brandweer ook gericht advies. De laatste jaren wordt het echter meer en meer aan bedrijven zelf overgelaten en volstaat de eis dat aan het Bouwbesluit moet worden voldaan. Het Bouwbesluit staat echter vol met ingewikkelde omschrijvingen en definities. Het is bijvoorbeeld lang niet altijd duidelijk hoe lang een vluchtroute in een bepaalde situatie moet zijn. Als ik AAS Veiligheid bel, kunnen ze me dat zo vertellen en helder onderbouwen. Wanneer je duidelijkheid over een specifiek onderdeel van brandveiligheid wilt, is AAS Veiligheid dus de perfecte partij om te benaderen. Ze zijn actief in hun adviseurschap en hebben alle kennis van brandveiligheid in huis.”

Meer projecten & branches

“Onze medewerkers ervaren de trainingen van AAS vooral als leuk.”

Piet Baas, directeur ROC midden Nederland