BHV ontruimingsoefening

Die brand komt. Is jouw bedrijf klaar voor deze uitdaging ?

De praktijk wijst uit dat de kans op een beginnende brand binnen een gebouw altijd aanwezig is. Handelend optreden door de aanwezige medewerkers is dan ook van groot belang. Soms is het noodzakelijk dat een gedeelte of het hele gebouw ontruimd moet worden, als gevolg van rookontwikkeling. In elk gebouw zijn voorzieningen aangebracht om een brand snel te detecteren en te alarmeren. Ook zijn er ontruimingsplannen opgesteld en worden de medewerkers getraind op “wat te doen bij brand en ontruiming”.

Is de noodorganisatie echt in orde?

De vraag of uw noodorganisatie echt in orde is, zal pas blijken als die daadwerkelijk in actie gekomen is bij een calamiteit. Daarom is een periodieke check van de volledigheid, paraatheid en geoefendheid, in de vorm van een ontruimingsoefening nodig. De inhoud van de oefening wordt samen met u vastgesteld waarbij wij rekening houden met uw ontruimingsplan (procedures), werkomgeving (gebouw), personeel en natuurlijk de eventuele aanwezige brandmeldinstallatie.

Planning

Hoe verzorgen wij een ontruimingsoefening ?

De inhoud van de oefening wordt samen met u vastgesteld waarbij wij rekening houden met uw ontruimingsplan (procedures), werkomgeving (gebouw), personeel en natuurlijk de eventuele aanwezige brandmeldinstallatie Na afloop van de evacuatie wordt geëvalueerd, waar de eventuele knelpunten zaten en hoe deze kunnen worden verbeterd, om bij een volgende inzet het nog beter te laten verlopen. Na de oefening ontvangt u het evaluatierapport waarin de verbeterpunten beschreven staan. Deze verbeterpunten kunt u meenemen ter verbetering van uw BHV-organisatie en de aanpassing van uw ontruimingsplan.

Ontruimingsoefening nodig?

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons even, dan praten we u bij.
Wilt u er dan nog steeds serieus werk van maken? Dan komen we graag bij u langs.

Contact opnemen

“Als ik AAS Veiligheid bel, kunnen ze het me zo vertellen.”

Paul Bonnema, ANWB